Böcker

Sociala medier och härskartekniker (Studentlitteratur 2014)

Vilken betydelse har egentligen en gilla-markering eller en retweet? I den nya boken Sociala medier och härskartekniker visar Annakarin Nyberg och Mikael Wiberg hur härskartekniker på Facebook eller i bloggosfären används för att få sista ordet inte bara i det fysiska rummet. Författarna presenterar tio härskartekniker som används på nätet men även tio motstrategier.

Teorin om härskartekniker är väl beprövad, men kanske finns det anledning att anpassa den efter vår digitaliserade samtid? Härskartekniker har ofta studerats i samspelet mellan två individer men med dagens teknikutveckling får de än större räckvidd och kraft. Forskarna och författarna Annakarin Nyberg och Mikael Wiberg menar att synliggörandet av härskartekniker i sociala medier krävs för att man ska få kontroll över sitt eget sociala liv på nätet.

– Den medvetna näthärskaren agerar både på en social och digital scen, det handlar inte om den fysiska eller den digitala världen utan om båda. Tekniken ger ökat handlingsutrymme, säger Mikael Wiberg, författare och professor i informatik vid Umeå Universitet. Vi behöver strategier och förhållningssätt för att möta de spel vi blir en del av i sociala medier.

I boken beskriver och diskuterar författarna de vanligast förekommande härskarteknikerna på nätet med hjälp av två nätprofiler, Johanna Frändén och Clara Lidström, sportjournalist respektive bloggare.

– Johanna och Clara är två bra exempel på nödvändigheten i att identifiera härskartekniker i sociala medier och att ha beredskap för att både bemöta och avväpna avsändaren, säger Annakarin Nyberg, författare, internetforskare och doktor i informatik. Ett medvetet handlande är nyckeln till framgång på nätet, men också att utvärdera vad man kan göra bättre eller annorlunda. Den som reflekterar över sitt eget agerande har bättre förutsättningar att förstå och utveckla det egna beteendet på nätet. En av tankarna med boken är att utgöra startpunkt för en bättre förståelse för sitt eget nät-jag.

Sociala medier och härskartekniker vänder sig till den som bättre vill förstå vår digitala samtid, vill ha tips om strategier och motstrategier för härskartekniker på nätet eller verktyg för medieträning för sociala medier. Boken finns i handeln nu.

Om författarna:
Annakarin Nyberg är internetforskare, författare och universitetslektor i informatik vid Umeå universitet. Mikael Wiberg är professor i informatik vid Umeå universitet och internetforskare med ett särskilt intresse för vårt framväxande interaktionssamhälle.

För ytterligare kommentarer kontakta:
Jens Fredholm, Förläggare Teknik
Tel: 046-31 21 46, e-post: jens.fredholm@studentlitteratur.se

För beställning av recensionsexemplar kontakta:
Pia Johansson, Förlagsassistent
Tel: 046-31 22 02, e-post: pia.johansson@studentlitteratur.se

Digitalt entreprenörskap (Studentlitteratur 2012)

Boken om digitalt entreprenörskap kan beställas här!

Hur kan man bygga starka varumärken, etablera hållbara kundrelationer och bedriva kostnadseffektiv marknadsföring genom sociala medier? Vilka strategier för digitalt entreprenörskap kan vägleda ett sådant arbete? Det här är några av de frågor som finner svar genom de personliga entreprenörsporträtt som tecknas i Digitalt entreprenörskap.

I boken skildras åtta entreprenörers utveckling från att ha mycket begränsade kunskaper och erfarenheter av företagande och informationsteknik, till att idag driva företag med sociala medier som bas. De entreprenörer som lyfts fram i boken är på många vis oväntade. Dels handlar det om kvinnor som tar plats inom två traditionellt mansdominerade områden: teknik och entreprenörskap. Dels handlar det om entreprenörer som till en början inte drömde om ett liv som företagare utan som med tiden har professionaliserat en fritidssyssla. I boken granskas de strategier för digitalt entreprenörskap som har vuxit fram och skapat förutsättningar att etablera sig på internet.

Den här boken är viktig för dig som är student eller elev och som befinner dig på olika nivåer i din utbildning, och vars studier exempelvis omfattar media och kommunikation, informatik, företagsekonomi och entreprenörskap. Även för dig som är företagare och entreprenör och som står redo att ta ditt företag ut på internet, är detta en självklar bok att inspireras och vägledas av.

Se mig  – Unga om Sex och Internet (2009)

Tillsammans med min kollega Eva I. Svedmark medverkar jag i Ungdomsstyrelsens bok med bidraget: Om det privata i publika och digitala rum.

Bidraget grundar sig i forskning om  sexuell exponering och risktagande bland unga på nätet.

Att studera digitala artefakter i människors vardagsliv (2008)

Doktorsavhandlingen försvarades 2008 vid institutionen för informatik vid Umeå universitet.