Livet på nätet i P1

Själva tycker vi alltid att vi kläcker världens bästa idéer ihop. Och sedan kör vi på medan Jante vackert får stiga åt sidan.

För en tid sedan mejslade vi fram ett programförslag och gick till Sveriges Radio, vi tyckte nämligen att det var dags för internetforskaren och nätprofilen att borra djupare i frågor som rör livet på nätet.

På midsommardagen klockan 11.03 blir vår programidé verklighet. Då sänder jag och Clara Lidström Livet på nätet – ett specialprogram i P1.

Jag ska ärligt erkänna att jag är stolt som tusan!

Äldre och sociala medier

2 miljoner svenskar är idag över 65 år. Tyvärr är det lätt att glömma dem när mycket fokus just nu riktas mot barn och ungas liv på nätet.

Igår var jag inbjuden till P1 och programmet Nordegren & Epstein för att prata om äldre och sociala medier.

Vi pratade utifrån mina erfarenheter av att ha studerat seniorers utforskande av bland annat Facebook. Frågorna handlade om hur de använder Facebook, vad de delar med sig av, vilka personer de inkluderar och exkluderar i sina nätverk. Och – vilka baksidor de upplever.

Här hittar ni programmet. 

Social Media Symposium

Härom dagen besökte jag Borås högskola för att presentera forskning. Dels berättade jag om en studie av äldre som sökt sig ut på nätet, dels en studie av makt- och positioneringsspel på Facebook. Dessutom lyssnade jag så klart till andra forskare och deras tankar om hur man kan ta sig an frågor som rör sociala medier. Med olika teorier, metoder och forskningsfrågor. Det blev en riktigt kul dag!

 

P1 Studio Ett: ständigt uppkopplad – inte närvarande?

Här hittar ni en intervju med mig från P1:s program Studio Ett. Ämnet som diskuterades handlar om vad det betyder att vara ständigt uppkopplad. Kontexten var vård av äldre och användning av sociala medier och smart phones på arbetsplatsen.

På senare tid har det tydligen införts nya förhållningsregler på en del äldreboenden runt om i landet, och syftet är att öka personalens uppmärksamhet på vårdtagarna. Helt enkelt, att använda mobilen på raster och annan tid än arbetstid, och på så vis kunna ge odelad uppmärsamhet till de människor man arbetar med. Både fack och arbetgivare menar att användning av smartphones och sociala medier går ut över vården av de äldre.

Vi samtalar om vad det betyder att vi är alltmer uppkopplade i våra liv – på arbetsplatsen så väl som i hemmet och på fritiden. Ständigt uppkopplad på nätet – inte närvarande?

 

Ny artikel om äldre & IT

I tidningen Västerbottningen kunde man för någon vecka sedan läsa ett fint reportage om projektet om Äldre & IT. I artikeln intervjuas jag om vikten av att inkludera alla i dagens informationssamhälle.

Just den här bilden är tagen från en av flera diskussioner om Facebook och dess sociala konsekvenser – på gott och på ont.

Annakarin

Äldre får rikare liv med internet

Pressrelease från Umeå Universitet:

[2013-05-08] Internet, Facebook och sociala medier kan ge äldre ett rikare liv, och motverka ensamhet, nedstämdhet och isolering, visar forskning vid Umeå universitet.
Under tre års tid har ett antal äldre från Umeå och Skellefteå deltagit i det europeiska forskningsprojektet AGNES, som ska hjälpa äldre till ett självständigt och mer socialt liv genom IT. Idén bakom projektet är att social interaktion med hjälp av ny teknik kan förbättra äldres psykologiska tillstånd och livskvalitet.

– De äldre som deltagit i projektet är en nyfiken och uppfriskande kritisk skara som idag gärna prövar och diskuterar ny teknik. De har själva fått skapa villkoren för utforskandet av Facebook och bland annat har vi ägnat mycket tid åt att diskutera olika sociala dimensioner av nätverkssajter, säger Annakarin Nyberg, forskare inom AGNES-projektet vid institutionen för informatik, Umeå universitet.

 

Från början av projektet var oron bland deltagarna stor över att göra fel och de visste inte heller riktigt vad de kunde göra på nätet. Så är det inte längre. Idag berättar de äldre om att det inte går en dag utan att de är ute på internet. Det är något som numera hör till de vardagliga rutinerna. Henning Jonsson 82 år, en av deltagarna i projektet, berättar om värdet av att kunna följa barn och barnbarn i de små men ändå så viktiga händelserna i vardagen.

– Jag kan följa min dotters inlägg på Facebook varje dag och leva med en aning. Varje dag har jag också skrivit till släkt och vänner. Vi kommer lite närmare varandra, det känns fantastiskt.

Forskarna bakom projektet ser stora vinster med AGNES.

– Det är viktigt att äldre lär sig använda ny teknik för att kunna delta som fullvärdiga medlemmar i dagens samhälle. Resultat från AGNES visar att tekniken kan öka deras livskvalitet och sociala kontakter, säger Eva Lindh Waterworth, professor och koordinator för AGNES vid insitutionen för informatik.

Det treåriga AGNES-projektet kommer nu att avslutas och det sker med ett gemensamt arrangemang där de äldre tillsammans med forskare utvärderar vad man varit med om. Dessutom kommer rapporten Boken om AGNES att presenteras, en unik sammanställning över hur äldres vardag kan bli rikare genom internet, Facebook och sociala medier.

Under mötet kommer forskarna även presentera ett nytt projekt som kan ses som en fortsättning av AGNES. Projektet handlar om friskvård för äldre med hjälp av ny IKT och hur de kan öka sin fysiska aktivitet, och kommer att arbeta på samma sätt som AGNES.

Äldre & IT: Facebook

Just nu arbetar jag med en forskningsartikel som visar hur äldre resonerar om sin användning av Facebook. Exempelvis undersöker jag vad de kan tänka sig att göra, alternativt aldrig göra med avseende på vilka bilder de lägger upp, vad de delar med sig av och vilka personer de inkluderar i sina nätverk. Det handlar om att förstå hur IT formar oss, likväl som hur vi formar IT efter våra behov, syften och rädslor.

Mina erfarenheter av seniorerna är att de vill se tydliga syften med vad de gör, och att de också tar sig tid att tänka igenom vad de gör och vad det kan tänkas få för konsekvenser. Men att vara aktiv på Facebook var till en början helt otänkbart! Det kändes osäkert och som ett ställe som gav utrymme för socialt oacceptabelt beteende. Att flera i vår studie trots detta idag är aktiva facebookanvändare skulle jag säga är ett resultat av att vi har ägnat mycket tid åt att diskutera IT. Dessutom har vi utforskat Facebook under fårhållandevis trygga former där de äldre har fått möjlighet att pröva sig fram i lugn och ro i en sluten grupp.

På onsdag den 8 maj avrundas AGNES-projektet här vid Umeå universitet.

Äldre & IT: AGNES avrapporteras 8 maj

Nu närmar sig det formella avslutet för AGNES-projektet! Det har varit flera intressanta år och jag har fått möjlighet att jobba tillsammans med ett härligt gäng teknikintresserade seniorer. Diskussioner om teknik i vardagen medför av naturliga skäl att man lär känna varandra ganska väl… Så, även om nu projektet formellt avrundas lär vi sannolikt fortsätta skypa, facebooka och mejla för att hålla kontakten.

På onsdag den 8 maj i samband med seniorernas besök här i Umeå kommer vi också att överlämna Boken om AGNES till våra deltagare. Boken om AGNES visar en del av allt vi har hunnit med under årens lopp, och är skriven som ett TACK till projektets seniorer. Nu återstår för mig att göra de sista justeringarna innan den går till tryck.

Trevlig helg!

Äldre och IT: identitetsskapande

Identitetsskapande på nätet är ett ämne som har intresserat forskare under lång tid och tack vare en ständigt pågående teknikutveckling kan ämnet aldrig utforskas färdigt. Vi kan med andra ord aldrig luta oss tillbaka och konstatera: japp, där satt den!

Nej, i takt med att nya programvaror (eller versioner av de vi redan använder!) ser dagens ljus, formas nya sätt att kommunicera och interagera. Därmed skapas också andra förutsättningar för oss att utveckla vilka vi är, kan eller vill vara.

Just nu handleder jag c-uppsatsstudenter som jobbar med frågor om äldres identitetsskapande på nätet – ett viktigt perspektiv som vi inte ser så särskilt ofta!

Längre fram i vår kan jag återkomma och berätta mer om vad de kom fram till!

Äldre och IT: kritiska förhållningssätt växer fram

I ett tidigare inlägg som finns att läsa här, nämnde jag att vi som har jobbat i EU-projektet om äldre och IT (AGNES) har ägnat en del tid åt att diskutera de sociala dimensionerna av IT. En central fråga har varit betydelsen av att IT får ett allt större utrymme i våra liv.

Idag är våra deltagande seniorer ivriga att diskutera och jag upplever dem som friskt kritiska. Lite skämtsamt har jag någon gång uttryckt i en intervju att jag numera ser dem som en aning besvärliga. Kanske bör jag tillägga att jag i det här sammanhanget betraktar besvärlig som någonting bra.

Så såg det däremot inte ut när projektet inleddes. Till en början upplevde jag seniorerna mer artigt instämmande och överlag ganska försiktiga när det gällde att diskutera olika prototyper och program som prövades. Till exempel var man försiktiga med att uttrycka att illa buggtestade programvaror faktiskt inte var särskilt givande att jobba med…

I diskussioner om IT har våra teknikintresserade seniorer alltså gått från att vara mer artiga, instämmande och försiktiga, till att idag vara mer tydligt kritiska och granskande.

En av anledningarna till det handlar om att deras respekt för teknik generellt sett har minskat. Idag betraktas en bristfällig IT-lösning som är svår att förstå och använda som just det: en dålig design. Inte som ett tecken på att bristande förmågor eller egenskaper hos dem själva.

Det är en viktig förändring i förhållningssätt som gör hela skillnaden för den här typen av forskningsprojekt och dess möjlighet att nå höjd!

Annakarin

Äldre & IT: AGNES-projektet på TV4-nyheterna

Det är så kul att se att vårt forskningsprojekt AGNES än en gång blir uppmärksammat i media! Projektet handlar om äldre och IT och är ett EU-projekt som nu, efter tre års tid, avrundas. När jag ser tillbaka på allt vi har hunnit med inser jag att det finns väldigt mycket att berätta om såväl våra seniorers som teknikens utveckling!

Syftet med AGNES har varit att utveckla teknik som bidrar till ett mer socialt och aktivt liv för äldre. Bortsett från att jobba med prototyper av ny IT, har våra seniorer också jobbat aktivt med att lära sig redan befintliga program som till exempel Facebook och Skype. Ett önskemål har nämligen varit att också få möjlighet att pröva de program som personer i deras omgivning använder och bland annat har önskan uttryckts om att ”kunna vara där på nätet där våra barnbarn är”.

Någonting som gör det här projektet unikt är vårt stora fokus på användarmedverkan. Det innebär att våra äldre har betraktats som de allra viktigaste deltagarna i AGNES. Deras synpunkter på den IT de har testat och utvärderat har därmed vägt tungt när programmernarna har jobbat vidare för att utveckla tekniken ytterligare.

Att utforska sociala medier har generellt sett varit mycket uppskattat eftersom det har bidragit till att våra deltagare har kunnat bygga upp kontakterna med personer i sin omgivning. Några har återigen knutit an till gamla barndomsvänner som man har skilts från under livet, andra har använt de sociala nätverken för att kunna följa barnbarnen och de små men ändå så viktiga vardagliga händelserna. Det här har i sin tur väckt många diskussioner om gränsdragningar av olika slag. Vad ska eller bör man till exempel dela med sig av och inte, och vad är egentligen att betrakta som ”vän” på Facebook.

För mig som forskare har AGNES inneburit att jag kan bidra till att skapa nya kunskaper om äldre och IT och det är naturligtvis viktigt. Men i ärlighetens namn smäller det än högre för mig när jag hör våra projektdeltagare berätta om vad deras nyvunna IT-kunskaper idag betyder för dem i deras privatliv! Under gårdagen visades ett inslag i de lokala TV4-nyheterna där bland annat två av våra seniorer – Irma och Börje – deltog för att bland annat berätta om det.

Cirka 1.45 in i TV4-nyheterna hittar ni inslaget.

Annakarin

Adelsköld & Wennerberg – ny talaragentur

Det är väldigt mycket spännande på gång nu under våren och jag känner mig näst intill sprickfärdig av vilja att berätta om allt! Men givetvis går ju inte det. Nej, jag får vackert vänta till dess att avtalen är undertecknade och allt är klart.

Någonting riktigt roligt som dock blev officiellt nu i veckan är att jag framöver kommer att jobba tillsammans med Karin Adelsköld på talaragenturen Adelsköld & Wennerberg. Det här är ingen vanlig talarförmedling, de skiljer sig en hel del åt från de förmedlare vi känner till sedan tidigare!

Nyfiken på hur? Kika in på www.adelskoldwennerberg.se eller kontakta Lina Roos! Lina tar hand om dig som kund och ser till att både du och agenturens klienter får den hjälp ni behöver. Lina har flera års erfarenhet som projektledare och bokningsagent och har tidigare jobbat med allt från att projektleda större event och turnéer till att jobba som agent åt flertalet stora svenska artister.